IODA, z.s.


MAPY

Budujte s námi databázi map!
Pomozte nám, prosím, doplnit železniční mapy chybějící v časové řadě.
Vítáme i mapy pozemních komunikací, mapy vodních cest, letišť a další.

ŽELEZNIČNÍ MAPY

Mezinárodní železniční síť
Tranzitní koridory a tratě transevropské železniční sítě nákladní dopravy
Evropské nákladní koridory
Mapa železniční sítě - dle krajů
Železniční trasy podle kategorií
Mapa železniční sítě ke knižnímu jízdnímu řádu
Číslování tratí podle nákresných jízdních řádů
Číslování tratí podle Prohlášení o dráze
Počty traťových kolejí a systémy trakčních proudových soustav
Dálkové řízení provozu
Provozní zatížení - řády kolejí
Dovolené traťové třídy zatížení
Největší traťové rychlosti
Traťové rádiové systémy
Vlakový zabezpečovač a informační body systému AVV
Traťová zabezpečovací zařízení
Rekuperace
Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek
Číslování vlaků na jednotkové pozici
Kódy tratí pro kombinovanou dopravu
Obvody uzlových železničních stanic a regionálnich center provozu
Operativní řízení provozu
Regionální centra provozu a provozní obvody
Správy dopravní cesty a stavební správy
Trakční proudová soustava
Tratě se specifickým řízením provozu
Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy
Rozdělení tratí podle Oblastních středisek sestavy jízdního řádu
Zábrzdné vzdálenosti

MAPY SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ SÍTĚ

Mapy silniční a dálniční sítě v ČR
Pentlogram (intenzita dopravy)

PLAVEBNÍ MAPY

Plavební mapy ČR (SPS)
Labsko-vltavský dopravní informační systém (LAVDIS)
Databáze plavebních objektů (LAVDIS)

MAPY LETIŠŤ

Mapa letišť v ČR
Databáze letišť v ČR